Časový pořad

   • Závod osmiveslic Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně ve čtvrtek 26. 9. (16:00 - 17:00).
   • Závody čtyřek žen v sobotu 28. 9. (10:00 - 11:00).
   • Závody čtyřek mužů v sobotu 28. 9. (11:00 - 12:00).
   • Závody osmiveslic žen v sobotu 28. 9. (13:00 - 14:00).
   • Závody osmiveslic mužů v sobotu 28. 9. (14:00 - 15:00).