Historie

Historie veslařského závodu Technika vs. Univerzita Brno od r. 1937

Místo závodu - Brno, řeka Svratka, trať z Jundrova - na Kamenný mlýn

Rok 1937 - v kronice ČVK Brno najdeme novinový článek k zahájení 25. sportovní sezony veslařského klubu ČVK Brno. Je zde míněn podzimní závod o "Středoškolský pohár", v jeho rámci se poprvé připravuje utkání Technika - Univerzita. Zda tento závod na Svratce proběhl a s jakým výsledkem, to budeme ověřovat v dobovém tisku.

Rok 1946 - rozvoj veslování na Svratce popisuje MUDr. Karel Sláma, spoluzakladatel poválečného veslařského odboru Moravské Slavie na loděnici konfiskovaného německého klubu Bruna. Tento nový veslařský klub se stal historickým předchůdcem současného veslařského oddílu TJ Lodní Sporty Brno.

Vysokoškolské veslování v Brně začal v roce 1946 organizovat v loděnici bývalého Rudervereinu veslař ČVK Brno Eman Jeráček, dále na Moravské Slavii organizuje veslaře student mediciny Karel Kočnar, později známý sportovní lékař. Z tehdejších veslařů se zmiňují studenti Děrda, Sláma, Valenta, které zkoušel E. Jeráček v osmiveslici pro závod T-U.

Závod osmiveslic studentů na Svratce proběhl na podzim 1946 v primitivních podmínkách na gigových osmiveslicích - Karel Sláma jej zmiňuje jako první poválečný závod T- U. Zvítězila osma Techniků, v této posádce závodil Kamil Děrda.

Rok 1947 - závod T-U proběhl na Svratce na podzim 1947 na ukončení sezony. Závodilo se na čtyřkách i na osmách. Osmiveslici i čtyřku Univerzity vedl na stroku Karel Sláma, na osmiveslici Techniky startovali Kamil Děrda a Jiří Valenta. Univerzita zvítězila v závodě gigových čtyřek.

V osmiveslicích se jely celkem dvě jízdy, protože nebyly tehdy k dispozici rovnocenné lodě-osmiveslice, po první jízdě si posádky měnily loď (šlo o gigovou osmu zapůjčenou z ČVK Brno a klingerovou osmiveslici Vysokých škol Brno).

V první jízdě zvítězila "o špičku" Univerzita, ve druhé jízdě zvítězili Technici o několik délek lodi, protože posádka Univerzity "neusadila" technicky náročnější klingerovou osmiveslici.

V roce 1947 se veslařské kluby již soustředí na rozvoj sportovní činnosti na Brněnské přehradě, kde si na pobřežních pozemcích budují nové loděnice.

Rok 1948 - je poznamenán reorganizací české tělovýchovy, byla zrušena Moravská Slavia, členové jejího veslařského odboru přešli pod Sokol Královo Pole. Závodní veslování se přesidluje na přehradu, vysokoškoláky na Svratce později organizuje Mühlbacher. Veslování se muselo po převratu 1948 vyrovnávat s nálepkou "buržoazního sportu" a zřejmě i proto se v tomto roce tradice závodu studentských osmiveslic T-U přerušila. Dalším důvodem může být skutečnost, že na přehradě již v dalších letech tento závod nebyl divácky zajímavý.

Zde je třeba zmínit, že v meziválečném období se během června a července na Svratce pořádali závody veslic každou neděli a svátek, na každý významnější závod přicházely několikatisícové návštěvy diváků.

Rok 2015

Ing. arch. Dušan Novotník přichází s myšlenkou uspořádat po letech závod studentů na řece Svratce. Oslovuje s ní Ing. Tomáše Nahodila, předsedu Českého veslařského klubu Brno, kterému se idea zamlouvá. Společně se pouští do příprav závodu Univerzitní osmy v Brně. Požádají prorektory dvou největších brněnských vysokých škol o záštitu nad akcí a je jim vyhověno. Akce získává podporu starostky MČ Brno-Jundrov Ivany Fajnorové i předsedy Českého veslařského svazu Dušana Macháčka.

K obnovení tradice došlo 30. září 2015, kdy po 68 letech opět akademické osmy MU a VUT v Brně změřily své síly. Akci dokumentuje fotogalerie ČVK Brno a televizní reportáž České televize.

Vyhlášení výsledků 2015
Vyhlášení výsledků 2015

První ročník univerzitního klání na náročné trati dlouhé 2200 metrů projela jako první smíšená osma Vysokého učení technického v Brně (čas 7:18) před posádkou Masarykovy univerzity (7:26). Posádka VUT v závodě startovala v sestavě Štěpán Adam Havlíček, Ondřej Beneš, Marek Pálka, Tomáš Kaman, Jan Hrstka, Tamara Konopová, Veronika Brázdová, Jakub Hrubý a kormidelnice Petra Klusáčková. Posádka MU jela v sestavě Tomáš Emr, Tomáš Vohrabal, Petr Janáček, Jiří Březina, Mariana Kárová, Adéla Hanáčkova, Barbora Antošová, Petra Svobodová a na kormidle Oldřich Hejdušek (legendární český kormidelník, který jel závod jako čestný host). Ve vloženém závodě čtyřek s kormidelníkem na 1000 metrů zvítězila posádka UTB Zlín před posádkou USK Pardubice.

Rok 2016

Závod dostává nový název Osmy Brno. Trať se zkrátila na pro studenty obvyklých 1000m, s cílem poblíž loděnice CESA VUT. Akce se rozrostla o sobotní závody mimobrněnských škol, které změřily síly i s těmi brněnskými. Do Brna zavítala Univerzita Pardubice a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Vítězové brněnského duelu 2016
Vítězové brněnského duelu 2016

Páteční duel brněnských univerzit vyhrála Masarykova univerzita, vítězem hlavního závodu se stala posádka Vysokého učení technického v Brně. Posádka Masarykovy univerzity, která byla na letošní duel dobře připravena, projela v pátek kilometrovou trať v duelu v čase 3:04:09. Závodila v sestavě Tomáš Emr, Jakub Mach, Ondřej Šanca, Jiří Cirbus, Vojtěch Zeman, Tomáš Vohrabal, Ondřej Hlavačka, Jan Greň, kormidelnice Adéla Hanáčková, a po bezchybném průjezdu poslední zatáčkou slavila zasloužené vítězství. Loď Vysokého učení technického v Brně s poškozeným kormidlem zaostala za svým přemožitelem o více než 50 sekund. Celkové skóre tohoto duelu se tak po loňském vítězství VUT při nultém ročníku srovnalo na 1:1.

Kromě samotného závodu si v průběhu odpoledne měli diváci možnost vyzkoušet jízdu na tréninkovém skifu a veslařském trenažéru. Akce se zúčastnili čestní hosté jako například olympijská vítězka a mistryně světa Mirka Topinková-Knapková, dvojnásobný účastník olympijských her Miroslav Knapek nebo manažer z PR oddělení Masarykovy univerzity Dušan Fiala. Prorektorka z VUT Irena Armuditisová a starostka MČ Brno-Jundrov Ivana Fajnorová si zároveň i vyzkoušely jízdu na tréninkové lodi.

Sobotní program přinesl hned po ránu jízdy pěti startujících posádek na čas. Nejrychlejší byla sestava Vysokého učení technické v Brně, následovaná mužskou posádku Masarykovy univerzity, dále Univerzity Pardubice, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a pořadí uzavírala čistě ženská posádka Masarykovy univerzity. Podle dosažených časů se poté nasazovalo do čtvrtfinálových a semifinálových jízd.

Vítězové sobotního závodu 2016
Vítězové sobotního závodu 2016

Ve finále se opět potkaly brněnské posádky z pátečního duelu, jenom si výsledné pořadí prohodily. Vítěznou byla tentokrát posádka VUT v Brně v čase 3:16.57. Startovala v sestavě Štěpán-Adam Havlíček, Jan Hrstka, Jakub Hrubý, Tamara Konopová, Petr Lukoianov, Michal Řezňák, Veronika Brázdová, Jakub Starnovský, kormidelnice Petra Klusáčková. Na fotce vítězů dále vidíme prorektorku Irenu Armutidisovou. Pořadí posádek na třetím až pátém místě se přesně shodovalo s ranními jízdami.

Rok 2017

V roce 2017 již v závodě startovalo 6 posádek, včetně jedné zahraniční z STU Bratislava. Samostatně se vyhlašovala kategorie mužů a kategorie žen. Pátečnímu duelu i sobotnímu programu dominovala posádka z VUT v Brně. Závodníkům osobně gratulovat rektor VUT prof. Petr Štěpánek a proděkan FSpS Muni prof. Michal Charvát.

Vítězové ročníku 2017
Vítězové ročníku 2017

Pro milovníky historie byla na vodě dřevěná gigová osmiveslice ze 40. let, včetně dobových kostýmů. Veslařskou podívanou si nenechal ujít primátor Petr Vokřál, náměstek primátora Martin Ander, brněnský zastupitel Stanislav Juránek, starostka MČ Brno-Jundrov Ivana Fajnorová, místostarostka MČ Brno-Komín Kateřina Jarošová, či olympionik Miroslav Knapek. V roce 2017 do Brna zavítal v silné sestavě tým Pardubic, který se neztratil v závodě mužů, ani žen.

Tým Univerzity Pardubice 2017
Tým Univerzity Pardubice 2017

Rok 2018

V roce 2018 zvítězilo Vysoké učení technické v Brně s velkým náskokem v pátečním duelu s Masarykovou univerzitou. Kapitán posádky Štěpán Havlíček tak dovedl svůj tým již ke 3. vítězství v posledních 4 utkáních.

Vítězové brněnského duelu 2018
Vítězové brněnského duelu 2018

V následných sobotních závodech starvoval historicky největší počet lodí - 7 posádek čtyřveslic a 5 posádek osmiveslic. Kromě domácího VUT se premiérově představila Mendelova univerzita v Brně, dále pražská Univerzita Karlova a Univerzita Pardubice. Dorazila také maďarská výprava z Szechenyi Istvan University Győr. Opět proběhla exhibiční jízda gigové osmiveslice.

Vítězové 4+m 2018
Vítězové 4+m 2018