Výsledky Poháru univerzit 2018:

Výsledky Poháru univerzit 2019:


Výsledky předešlých ročník:

  • I. ročník OSMY BRNO 2015 
  • II. ročník OSMY BRNO 2016
  • III. ročník OSMY BRNO 2017
  • IV. ročník OSMY BRNO 2018
  • V. ročník OSMY BRNO 2019