Propozice závodu Osmy Brno 2019


Termín akce: sobota 28. 9. 2019

Pořádá: Český veslařský klubu Brno z.s., Český veslařský svaz a Česká asociace univerzitního sportu 

Přihlášky: do 23. 9. 2019 (pondělí) 
Přihlašování on-line - https://www.veslo.cz
Přihlašování pro zahraniční posádky: tomas.macas@upce.cz 

Losování dne 28. 9. 2018 (sobota) v 8:00 v restauraci Na Piavě, adresa
Nálepkova 2, 637 00 Brno-Jundrov.

Trať přírodní říční pro 2 lodě se zatáčkami, délka 1000m. Start pod pěší lávkou v Komíně u Sokolovny. Cíl v Jundrově u mostu, nedaleko loděnice CESA VUT v Brně. Zázemí na loděnici CESA VUT v Brně, adresa Veslařská 27, Brno-Jundrov.

  POZNÁMKY:

  • Závod č. 1. proběhne jako předprogram se samostatným názvem Exhibiční závod osmiveslic,  ve čtvrtek 26. 9.. Více informací viz web https://100let.mendelu.cz/event/zavod-osmiveslic. 
  • Závod č. 2 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky s kormidelnicí žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 3.
  • Závod č. 3 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky s kormidelníkem mužů.
  • Závod č. 4 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 5.
  • Závod č. 5 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice mužů.
  • Do akademických závodů se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé university či VŠ (nikoliv fakulty) a mohou být složeny z mužů i žen. Posádku musí tvořit z nejméně 50% studenti, kteří studují na příslušné univerzitě či VŠ ve školním roce 2019/2020 a mohou být doplněni absolventy dané univerzity či VŠ. Kontrolu uvedených náležitostí
   a rozlosování do rozjížděk závodu č. 2, 3, 4 a 5 provede při sobotní schůzce zástupců zástupce komise Akademického veslování ČVS/ČAUS. Závodníci musí být registrování u ČVS, nebo ČAUS.
  • Startovné zdarma.
  • Schůzka zástupců v sobotu 28. 9. 2019 v 8:00 v restauraci Na Piavě, adresa Nálepkova 2, 637 00 Brno-Jundrov.
  • Možnost zajištění ubytování, objednávky do 9. 9. 2019 na novotnik@quick.cz.
  • Trénink posádek v pátek 27. 9. od 16 do 18 hod a v sobotu 28. 9. do 9 hod.

ČASOVÝ POŘAD:

  • Exhibiční závod gigových osmiveslic Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně se jede samostatně ve čtvrtek 26. 9. (16:30 - 18:00). Více informací viz web https://100let.mendelu.cz/event/zavod-osmiveslic.
  • Závody čtyřek žen v sobotu 28. 9. (10:00 - 11:00).
  • Závody čtyřek mužů v sobotu 28. 9. (11:00 - 12:00).
  • Závody osmiveslic žen v sobotu 28. 9. (13:00 - 14:00).
  • Závody osmiveslic mužů v sobotu 28. 9. (14:00 - 15:00).
  • Vyhlášení výsledků v sobotu 28. 9. (15:00 - 16:00).
  • Afterparty v restauraci Na Piavě od 16:30