Propozice závodu Osmy Brno 2023


Termín akce: sobota 14. 10. 2023

Pořádá: Český veslařský klubu Brno z.s.
Za podpory: Česká asociace univerzitního sportu, Český veslařský svaz, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Torrsen Sports, Vysoké učení technické v Brně

Přihlášky: do 9. 10. 2023 (pondělí)
Přihlašování on-line - https://www.veslo.cz
Přihlašování pro zahraniční posádky: tomas.macas@fsps.muni.cz 

Ředitel závodu: Ivan Pecl
Vrchní rozhodčí: Milan Loukota
Rozhodčí: Loukota, Marek, Bělohlávek, Krejzová
Časomíra a výsledky: Michal Osička, Ondřej Hubík

Závody jsou III. a závěrečným kolem Poháru univerzit ve veslování 2023.

Losování a prezentace dne 14. 10. 2023 (sobota) v 8:00 v kavárně na loděnici ČVK Brno, adresa Veslařská 507/179, Brno-Jundrov. Při prezentaci proběhne kontrola studentských průkazů závodníků. Závodníci musí být registrování u ČVS nebo ČAUS. 

Dráha na řece Svratce, přírodní říční pro 2 lodě se zatáčkami, délka 1000m. Dráhy budou přiděleny losem. Start pod pěší lávkou v Brně-Komíně u Sokolovny. Cíl v Brně-Jundrově u Jundrovského mostu. Zázemí na loděnici CESA VUT v Brně, adresa Veslařská 27, Brno-Jundrov.  POZNÁMKY:

 1. Závod č. 1 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky s kormidelnicí žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 2.

 2. Závod č. 2 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky s kormidelníkem mužů. 

 3. Závod č. 3 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 4. 

 4. Závod č. 4 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice mužů. 

 5. Závod č. 5. je utkání brněnských vysokých škol na osmiveslicích, bude vyhodnocen samostatně v rámci závodu číslo 4. 

 6. Do akademických závodů se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé university či VŠ (nikoliv fakulty). V závodě mužů mohou startovat i ženy. Posádku musí tvořit nejméně 50% studentů, kteří studují na příslušné univerzitě či VŠ ve školním roce 2023/2024 a mohou být doplněni absolventy dané univerzity či VŠ. Kontrolu uvedených náležitostí a rozlosování do rozjížděk závodů provede při sobotní schůzce zástupců zástupce komise Akademického veslování ČVS. 

 7. Startovné se nehradí. 

 8. Každá posádka bude mít možnost požádat o zapůjčení lodě. Losování lodí a závodních drah proběhne na schůzce zástupců. Žádosti o zapůjčení lodě musí podána nejpozději do 10.10.2023 na adresu tomas.macas@fsps.muni.cz. 

 9. Schůzka zástupců v sobotu 14. 10. 2023 v 8:00 v kavárně na loděnici ČVK Brno, adresa Veslařská 507/179, Brno-Jundrov. Na ní budou předána startovní čísla a přiděleny lodě. 

 10. Předání zapůjčených lodí proběhne v sobotu v 9:15 v zázemí závodů na bývalé loděnici CESA VUT v Brně, adresa Veslařská 27, Brno-Jundrov. Lodě budou předány bez namontovaných krakorců. Je nutné mít vlastní nářadí. 

 11. Zpětné převzetí lodí proběhne před vyhlášením výsledků závodů, lodě budou smontovány (bez krakorců).

ČASOVÝ POŘAD:

14. 10. 2023 (sobota)

 • 8:00 schůzka zástupců 
 • 9:15 předání lodí 
 • 10:00 – 11:00 závody čtyřek žen 
 • 11:00 – 12:00 závody čtyřek mužů 
 • 13:00 – 14:00 závody osmiveslic žen 
 • 14:00 vložený závod dračích lodí MUNI vs. MENDELU
 • 14:00 – 15:00 závody osmiveslic mužů 
 • 15:00 vyhlášení výsledků