Propozice závodu Osmy Brno 2022


Termín akce: sobota 8. 10. 2022

Pořádá: Český veslařský klubu Brno z.s., Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu a  Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Přihlášky: do 3. 10. 2022 (pondělí)
Přihlašování on-line - https://www.veslo.cz
Přihlašování pro zahraniční posádky: macas@ftvs.cuni.cz

Závody jsou III. a závěrečným kolem Poháru univerzit ve veslování 2022.

Losování a prezentace dne 8. 10. 2022 (sobota) v 8:00 v kavárně na loděnici ČVK Brno, adresa Veslařská 507/179, Brno-Jundrov. Při prezentaci proběhne kontrola studentských průkazů závodníků. Závodníci musí být registrování u ČVS, nebo ČAUS.

Dráha: na řece Svratce, přírodní říční pro 2 lodě se zatáčkami, délka 1000m. Dráhy budou přiděleny losem. Start pod pěší lávkou v Brně-Komíně u Sokolovny. Cíl v Brně-Jundrově u jundrovského mostu. Zázemí na loděnici CESA VUT v Brně, adresa Veslařská 27, Brno-Jundrov.

  POZNÁMKY:

  • Závod č. 1 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky s kormidelnicí žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 2.
  • Závod č. 2 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky
   s kormidelníkem mužů.
  • Závod č. 3 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 4.
  • Závod č. 4 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice mužů.
  • Závod č. 5. je utkání brněnských vysokých škol na osmiveslicích, bude vyhodnocen samostatně v rámci závodu číslo 4.
  • Do akademických závodů se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé university či VŠ (nikoliv fakulty). V závodě mužů mohou startovat i ženy. Posádku musí tvořit z nejméně 50% studenti, kteří studují na příslušné univerzitě či VŠ ve školním roce 2022/2023 a mohou být doplněni absolventy dané univerzity či VŠ. Kontrolu uvedených náležitostí a rozlosování do rozjížděk závodů provede při sobotní schůzce zástupců zástupce komise Akademického veslování ČVS/ČAUS.
  • Startovné 500,- Kč / slajd.
  • Každá posádka bude mít možnost požádat o zapůjčení lodě. Losování lodí a závodních drah proběhne na schůzce zástupců.
  • Schůzka zástupců v sobotu 8. 10. 2022 v 8:00, v kavárně na loděnici ČVK Brno, adresa Veslařská 507/179, Brno-Jundrov. Na ní budou předána startovní čísla a přiděleny lodě.
  • Předání zapůjčených lodí proběhne v sobotu v 9:30, v zázemí závodů na loděnici CESA VUT v Brně, adresa Veslařská 27, Brno-Jundrov. Lodě budou předány bez namontovaných krakorců. Je nutné mít vlastní nářadí.
  • Zpětné převzetí lodí proběhne před vyhlášením výsledků, lodě budou smontovány (bez krakorců).
  • Možnost zajištění ubytování, objednávky do 26. 9. 2022 na novotnik.dusan@gmail.com.  

ČASOVÝ POŘAD:

8. 10. 2022 (sobota)

  • 8:00 schůzka zástupců

  • 9:30 předání lodí

  • 11:00 - 12:00 závody čtyřek žen

  • 12:00 - 13:00 závody čtyřek mužů

  • 14:00 - 15:00 závody osmiveslic žen

  • 15:00 - 16:00 závody osmiveslic mužů

  • 16:15 - vrácení lodí

  • 16:30 vyhlášení výsledků