Propozice závodu Osmy Brno 2020


Termín akce: sobota 17. 10. 2020

Pořádá: Český veslařský klubu Brno z.s., Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu a  Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

Přihlášky: do 12. 10. 2020 (pondělí)
Přihlašování on-line - https://www.veslo.cz
Přihlašování pro zahraniční posádky: macas@ftvs.cuni.cz

Závody jsou II. a závěrečným kolem Poháru univerzit ve veslování 2020.

Losování a prezentace dne 17. 10. 2020 (sobota) v 8:00 v restauraci Na Piavě, adresa Nálepkova 2, 637 00 Brno-Jundrov. Při prezentaci proběhne kontrola studentských průkazů závodníků. Závodníci musí být registrování u ČVS, nebo ČAUS.

Dráha: na řece Svratce, přírodní říční pro 2 lodě se zatáčkami, délka 1000m. Dráhy budou přiděleny losem. Start pod pěší lávkou v Brně-Komíně u Sokolovny. Cíl v Brně-Jundrově u jundrovského mostu. Zázemí na loděnici CESA VUT v Brně, adresa Veslařská 27, Brno-Jundrov.

  POZNÁMKY:

  • Závod č. 1 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky s kormidelnicí žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 2.
  • Závod č. 2 je určen pro české i zahraniční akademické čtyřky
   s kormidelníkem mužů.
  • Závod č. 3 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice žen, v případě malého počtu startujících bude sloučen se závodem č. 4.
  • Závod č. 4 je určen pro české i zahraniční akademické osmiveslice mužů.
  • Závod č. 5. je utkání brněnských vysokých škol na osmiveslicích, bude vyhodnocen samostatně v rámci závodu číslo 4.
  • Do akademických závodů se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé university či VŠ (nikoliv fakulty). V závodě mužů mohou startovat i ženy. Posádku musí tvořit z nejméně 50% studenti, kteří studují na příslušné univerzitě či VŠ ve školním roce 2020/2021 a mohou být doplněni absolventy dané univerzity či VŠ. Kontrolu uvedených náležitostí a rozlosování do rozjížděk závodů provede při sobotní schůzce zástupců zástupce komise Akademického veslování ČVS/ČAUS.
  • Startovné 5 tisíc Kč za každou univerzitu.
  • Každá posádka bude mít možnost požádat o zapůjčení lodě. Losování lodí a závodních drah proběhne na schůzce zástupců.
  • Schůzka zástupců v sobotu 17. 10. 2020 v 8:00 v restauraci Na Piavě, adresa Nálepkova 2, 637 00 Brno-Jundrov. Na ní budou předána startovní čísla a lodě.
  • Možnost zajištění ubytování, objednávky do 28. 9. 2019 na novotnik@quick.cz.
  • Zapůjčení lodí proběhne v sobotu v 9:00, lodě budou předány bez namontovaných krakorců a bude nutné mít vlastní nářadí.
  • Zpětné převzetí lodí - proběhne před vyhlášením výsledků, lodě budou smontovány (bez krakorců).

ČASOVÝ POŘAD:

17. 10. 2020 (sobota)

  • Schůzka zástupců (8:00)
  • Předání lodí (9:00)
  • Závody čtyřek žen (10:00 - 11:00).
  • Závody čtyřek mužů (11:00 - 12:00).
  • Závody osmiveslic žen (13:00 - 14:00).
  • Závody osmiveslic mužů (14:00 - 15:00).
  • Závod osmiveslic Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického
   v Brně (15:00).
  • Vrácení lodí (15:45)
  • Vyhlášení výsledků (16:00)